Podporujeme vědecko-výzkumné aktivity nadějných vědců a umožňujeme jim uskutečňovat jejich nápady, navazovat spolupráce v ČR i zahraničí a hledat řešení nejen environmentálních problémů.

Aktuality

Zajímá Vás, v jakých oblastech byl pan doktor Tupý odborník, jaká jsou kritéria pro nadační podporu, nebo proč byly letos fondem podpořeny dva projekty? Poslechnětě si záznam krátkého rozhovoru ČRo PLUS s místopředsedkyní správní rady Mgr. Veronikou Janečkovou z 11.06.2020:

https://plus.rozhlas.cz/nadace-jaroslava-tupeho-podpori-vyzkum-rostlinnych-hormonu-nebo-protirakovinnych-8224740

Dne 10.06. 2020 také vyšla o Nadačním fondu J. Tupého tisková zpráva na webu Ústavu experimentální botaniky:

http://www.ueb.cas.cz/cs/content/nadacni-fond-jaroslava-tupeho-podporil-prvni-projekty-mladych-vedcu

Od 1.12.2019 do 31.1.2020 bylo možné podat žádost o příspěvek fondu na studentské nebo vědecké výzkumné projekty týkající se rostlinné biologie, a to na základě úplně první výzvy fondu.

Dne 10.2.2020 správní rada na svém zasedání vybrala 2 vítězné projekty, které budou v roce 2020 podpořeny:

  • Antonio Pavičić, mag.ing.agr.: „Zjištění protizánětlivé a protirakovinné aktivity vybraných druhů kapradin“ 
  • Bc. Markéta Fuksová: „Vývoj nových derivátů giberelinů vhodných ke kontrole sexuální identity a vývoji plodů u stamenless mutantu rajčete“

Gratulujeme! Je nám ctí, že můžeme s Vaší pomocí umožnit těmto mladým a nadějným vědcům realizovat jejich projekty!

Více informací o možnostech podpořit mladé české vědce, se dočtete v záložce „Přispět„.

Stručné informace o schůzích rad

Dne 23.11. 2020 proběhla schůze správní rady NFJT. Členové rady diskutovali o vlivu současné pandemie covid-19 na probíhající podpořené projekty. Z důvodu restrikcí spojených s pandemií se rada rozhodla o pozdržení vyhlášení 2. výzvy pro podávání žádostí o příspěvek fondu. Rada dále diskutovala úspěšnost propagace fondu v roce 2020 a plány do budoucna. Schůze proběhla ve složení (bez titulů): Martin Vágner, Frank Maas a Veronika Janečková.

Dne 10.2.2020 proběhla schůze správní rady Nadačního fondu J.Tupého, během které členové rady diskutovali a hodnotili podané žádosti o příspěvek fondu. Rada se rozhodla o podpoření 2 projektů začínajících v roce 2020. Vítězné projekty jsou:

  • Antonio Pavičić, mag. ing. agr. : „Zjištění protizánětlivé a protirakovinné aktivity vybraných druhů kapradin“ 
  • Bc. Markéta Fuksová: „Vývoj nových derivátů giberelinů vhodných ke kontrole sexuální identity a vývoji plodů u stamenless mutantu rajčete“

Celková hodnota NFJT příspěvků v roce 2020 bude 142 485,- Kč. Schůze proběhla ve složení (bez titulů): Martin Vágner, Frank Maas a Veronika Janečková. (Jan Krekule nepřítomen)

Dne 9.10.2019 proběhla schůze správní rady Nadačního fondu J.Tupého, během které členové rady diskutovali 1. výzvu pro podávání žádostí o příspěvek fondu, možnosti propagace, získání finančních zdrojů a proces udělování příspěvků fondu v roce 2020. Schůze proběhla v plném složení (bez titulů): Martin Vágner, Frank Maas, Jan Krekule a Veronika Janečková.

Dne 25.06.2019 proběhla schůze dozorčí rady Nadačního fondu J.Tupého, na které rada projednala a schválila účetní uzávěrku za rok 2018 a projednala hospodaření fondu v roce 2018. Dále rada projednala a schválila výroční zprávu a plán činnosti fondu. Schůze proběhla ve složení (bez titulů): Petr Nový, Jan Kolář, Andrea Hourová (Jan Martinec omluven). Hostem ze správní rady byla Veronika Janečková.

Dne 26.2.2019 proběhla schůze správní rady Nadačního fondu J.Tupého, na které se jednomyslně odhlasovalo registrování Fondu na portálu darujme.cz, který pomáhá neziskovým organizacím žádat o dary a potenciálním dárcům usnadňuje proces darování. Rada dále jednomyslně odhlasovala změnu Statutu fondu týkající se zjednodušení žádosti o udělení grantu, díky které nebude třeba prezentovat projekt před správní radou při podání žádosti, ale bude stačit pouze vyplnit samotnou žádost a dodat potřebné dokumenty. Schůze proběhla ve složení (bez titulů): Martin Vágner, Frank Maas, Veronika Janečková (Jan Krekule omluven ze zdravotních důvodů).