Nadační fond Jaroslava Tupého

IMG_0314
Podporujeme vědecko-výzkumné aktivity nadějných vědců a umožňujeme jim uskutečňovat jejich nápady, navazovat spolupráce v ČR i zahraničí a hledat řešení nejen environmentálních problémů.

Aktuality

Dne 15.06.2023 proběhla schůze správní rady NFJT. Současní členové rozhodli o novém složení správní rady. Novým předsedou byl zvolen Viktor Žárský, členy jsou Věra Forejtová, Frank Maas a Martin Vágner. Rada dále krátce diskutovala o dosavadních, již ukončených projektech a rozhodla o brzkém vyhlášení druhé výzvy pro podávání projektů. Schůze proběhla ve složení (bez titulů): Martin Vágner, Frank Maas, Viktor Žárský a Věra Forejtová.

Markéta Fuksová: Having fun with gibberellins

Video záznam semináře

Antonio Pavičić: Biological activities of European ferns

Video záznam semináře

Potřebujete dofinancovat Váš vědecký projekt? Toužíte se vypravit na stáž do zahraničí nebo máte nápad na projekt, který byste rádi realizovali? Od 1.12.2021 do 28.2.2022 bude opět možné podávat žádosti o příspěvek NFJT na studentské/vědecké výzkumné projekty týkající se rostlinné biologie. Můžete získat příspěvek až 100 000,- Kč! Pro více informací se podívejte do záložky „Přihlášení projektu“ nebo klikněte na odkaz http://nfjt.ueb.cas.cz/?page_id=9990&lang=cs

Zajímá Vás, v jakých oblastech byl pan doktor Tupý odborník, jaká jsou kritéria pro nadační podporu, nebo proč byly letos fondem podpořeny dva projekty? Poslechnětě si záznam krátkého rozhovoru ČRo PLUS s místopředsedkyní správní rady Mgr. Veronikou Janečkovou z 11.06.2020:

https://plus.rozhlas.cz/nadace-jaroslava-tupeho-podpori-vyzkum-rostlinnych-hormonu-nebo-protirakovinnych-8224740

Dne 10.06. 2020 také vyšla o Nadačním fondu J. Tupého tisková zpráva na webu Ústavu experimentální botaniky:

http://www.ueb.cas.cz/cs/content/nadacni-fond-jaroslava-tupeho-podporil-prvni-projekty-mladych-vedcu

Od 1.12.2019 do 31.1.2020 bylo možné podat žádost o příspěvek fondu na studentské nebo vědecké výzkumné projekty týkající se rostlinné biologie, a to na základě úplně první výzvy fondu.

Dne 10.2.2020 správní rada na svém zasedání vybrala 2 vítězné projekty, které budou v roce 2020 podpořeny:

  • Antonio Pavičić, mag.ing.agr.: „Zjištění protizánětlivé a protirakovinné aktivity vybraných druhů kapradin“ 
  • Bc. Markéta Fuksová„Vývoj nových derivátů giberelinů vhodných ke kontrole sexuální identity a vývoji plodů u stamenless mutantu rajčete“

Gratulujeme! Je nám ctí, že můžeme s Vaší pomocí umožnit těmto mladým a nadějným vědcům realizovat jejich projekty!

Více informací o možnostech podpořit mladé české vědce, se dočtete v záložce „Přispět„.

Dne 09.11.2021 proběhla schůze správní rady NFJT, na které byl diskutován průběh aktuálně podpořených projektů, podoba finální zprávy projektů a dále bylo rozhodnuto o konání závěrečné prezentaci obou podpořených projektů v Praze na podzim 2022. Správní rada dále rozhodla o spuštění a časovém harmonogramu 2. výzvy pro podávání žádostí o příspěvek fondu na studentské či vědecké projekty, revidovala a aktualizovala formulář pro podávání žádostí a diskutovala propagaci 2. výzvy. Schůze proběhla ve složení (bez titulů): Martin Vágner, Frank Maas a Veronika Janečková.

Dne 19.07.2021 se konala schůze správní rady NFJT, na které členové rady diskutovali průběh aktuálně podpořených projektů a dále probírali potenciální 2. výzvu pro podávání žádostí o příspěvek fondu na studentské či vědecké projekty vzhledem k finančním možnostem fondu a zároveň riziku další vlny pandemie covid-19 v podzimních a zimních měsících. Rada se rozhodla připravit podklady pro 2. výzvu a na další schůzi na podzim finálně rozhodnout o vyhlášení výzvy dle aktuální situace. Rada se také předběžně domluvila na osobní schůzi na podzim 2022 ku příležitosti závěrečné prezentace obou aktuálně podpořených projektů. Schůze proběhla ve složení (bez titulů): Martin Vágner, Frank Maas a Veronika Janečková.

Dne 25.06.2021 proběhla schůze dozorčí rady Nadačního fondu J.Tupého. Rada projednala a schválila účetní uzávěrku za rok 2020 a projednala výroční zprávu. Dále rada projednala a schválila plán hospodaření NFJT za rok 2020 a plán činnosti na rok 2021. Schůze proběhla ve složení (bez titulů): Petr Nový, Jan Martinec, Jan Kolář, Andrea Hourová. Hostem ze správní rady byla Veronika Janečková.

Dne 23.11. 2020 proběhla schůze správní rady NFJT. Členové rady diskutovali o vlivu současné pandemie covid-19 na probíhající podpořené projekty. Z důvodu restrikcí spojených s pandemií se rada rozhodla o pozdržení vyhlášení 2. výzvy pro podávání žádostí o příspěvek fondu. Rada dále diskutovala úspěšnost propagace fondu v roce 2020 a plány do budoucna. Schůze proběhla ve složení (bez titulů): Martin Vágner, Frank Maas a Veronika Janečková.

Dne 10.2.2020 proběhla schůze správní rady Nadačního fondu J.Tupého, během které členové rady diskutovali a hodnotili podané žádosti o příspěvek fondu. Rada se rozhodla o podpoření 2 projektů začínajících v roce 2020. Vítězné projekty jsou:

  • Antonio Pavičić, mag. ing. agr. : „Zjištění protizánětlivé a protirakovinné aktivity vybraných druhů kapradin“ 
  • Bc. Markéta Fuksová: „Vývoj nových derivátů giberelinů vhodných ke kontrole sexuální identity a vývoji plodů u stamenless mutantu rajčete“

Celková hodnota NFJT příspěvků v roce 2020 bude 142 485,- Kč. Schůze proběhla ve složení (bez titulů): Martin Vágner, Frank Maas a Veronika Janečková. (Jan Krekule nepřítomen)

Dne 9.10.2019 proběhla schůze správní rady Nadačního fondu J.Tupého, během které členové rady diskutovali 1. výzvu pro podávání žádostí o příspěvek fondu, možnosti propagace, získání finančních zdrojů a proces udělování příspěvků fondu v roce 2020. Schůze proběhla v plném složení (bez titulů): Martin Vágner, Frank Maas, Jan Krekule a Veronika Janečková.

Dne 25.06.2019 proběhla schůze dozorčí rady Nadačního fondu J.Tupého, na které rada projednala a schválila účetní uzávěrku za rok 2018 a projednala hospodaření fondu v roce 2018. Dále rada projednala a schválila výroční zprávu a plán činnosti fondu. Schůze proběhla ve složení (bez titulů): Petr Nový, Jan Kolář, Andrea Hourová (Jan Martinec omluven). Hostem ze správní rady byla Veronika Janečková.

Dne 26.2.2019 proběhla schůze správní rady Nadačního fondu J.Tupého, na které se jednomyslně odhlasovalo registrování Fondu na portálu darujme.cz, který pomáhá neziskovým organizacím žádat o dary a potenciálním dárcům usnadňuje proces darování. Rada dále jednomyslně odhlasovala změnu Statutu fondu týkající se zjednodušení žádosti o udělení grantu, díky které nebude třeba prezentovat projekt před správní radou při podání žádosti, ale bude stačit pouze vyplnit samotnou žádost a dodat potřebné dokumenty. Schůze proběhla ve složení (bez titulů): Martin Vágner, Frank Maas, Veronika Janečková (Jan Krekule omluven ze zdravotních důvodů).