Po uplynutí lhůty pro podání žádostí o příspěvek nadačního fondu, obdrží podané žádosti spolu se všemi přílohami členové správní rady, kteří jednotlivé žádosti subjektivně zhodnotí a vyberou z nich ty, které nejlépe splňují tato kritéria:

  • originalita a nový přístup/novost;
  • oborový přínos;
  • společenská prospěšnost;
  • mezinárodní přesah výzkumu;
  • výstup konkrétního výzkumu a jeho prezentace;
  • možnost popularizace a budování renomé ÚEB AV ČR, v.v.i.

Výše nadačního příspěvku bude určena na základě rozhodnutí správní rady po zvážení všech okolností podané žádosti.

Výsledky výběru žadatelů správní radou budou zveřejněny zde na webových stránkách fondu a navíc budou informováni jednotliví žadatelé na e-mailovou adresu, kterou uvedou ve formuláři.

Podle instrukcí zaslaných na e-mail následně vybraní žadatelé podepíší s NFJT smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku a čerpání nadačního příspěvku může začít.