Markéta Fuksová
Markéta Fuksová během své závěrečné prezentace projektu

Vývoj nových derivátů giberelinů vhodných ke kontrole sexuální identity a vývoje plodu u stamenless mutantu rajčete – Markéta Fuksová

Markéta Fuksová je v současné době studentkou doktorského studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Při práci na tomto projektu, probíhajícím od března 2020 do září 2022, spolupracovala s Laboratoří růstových regulátorů ÚEB. V projektu se zaměřila na testování účinku nové látky odvozené od rostlinných hormonů giberelinů (jež mají významnou roli např. ve vývoji plodu) a pochopení účinku giberelinů u mutanta rajčete postrádajícího tyčinky (stamenless). Její projekt byl podpořen částkou 42 485,- Kč.

Díky finanční podpoře fondu Markéta na jaře 2022 absolvovala stáž na věhlasné Katolické univerzitě v Lovani (Belgie). Před uskutečněním stáže se ve svém výzkumu zaměřovala převážně na laboratorní syntézu giberelinů a z nich odvozených látek, stáž jí umožnila prozkoumat jejich účinky na rostlinu i v praxi.

Markéta objevila, že dva druhy giberelinů dokážou částečně obnovit tvorbu tyčinek v květech mutanta rajčete netvořícího tyčinky. Dále se jí podařilo prakticky otestovat nově syntetizovanou látku ze skupiny antigiberelinů (látek s opačným účinkem než gibereliny) a odhalit u ní ještě silnější účinek v porovnání s antigiberelinem tradičně používaným při pěstování některých plodin a okrasných rostlin. Tato nová nadějná látka si proto rozhodně zaslouží pozornost a další výzkum.

 

 

 

Antonio Pavičić
Antonio Pavičić prezentuje výsledky svého projektu

Zjištění protizánětlivé a protirakovinné aktivity vybraných druhů kapradin – Antonio Pavičić

Antonio Pavičić je v současné době studentem doktorského studia na Karlově Univerzitě v Hradci Králové. Jeho projekt, trvající od března 2020 do února 2022, byl zaměřen na medicínsky využitelné látky s protizánětlivými, protirakovinnými a antiparazitickými účinky v evropských kapradinách. Hlavními cíli bylo objevit takové látky v extraktech z vybraných druhů a otestovat jejich potenciál.

Prostředky (100 000,- Kč) poskytnuté fondem pokryly náklady výzkumu (včetně stáže na Pretorijské univerzitě v Jihoafrické republice) a také účast a prezentaci posteru na mezinárodní konferenci v Bulharsku.

Antonio objevil protizánětlivé látky v několika ze zkoumaných 16 druhů, přičemž Dryopteris aemula se zdá být nejnadějnějším druhem pro další výzkum. Extrakty z některých druhů také obsahovaly látky toxické pro buňky kolorektálního karcinomu. Vzhledem ke skutečnosti, že tento druh rakoviny je jedním z nejčastějších příčin úmrtí na rakovinu, mohou mít tyto látky velký význam a zaslouží si další výzkum. Některé extrakty měly rovněž antibakteriální účinky. Výsledky Antoniova výzkumu tak naznačují, že některé druhy evropských kapradin mají potenciál pro využití v medicíně, byť další výzkum bude ještě nutný.

 

Podpořené projekty pomohly přispět nejen k rozšíření stavu poznání v experimentální biologii rostlin, ale také napomohly oběma řešitelům v rozšíření a prohloubení znalostí a dovedností, získávání kontaktů a celkovém vědeckém i osobním růstu.

 

Chcete se dozvědět více o výzkumu Markéty a Antonia? Poslechněte si záznam jejich závěrečného semináře (viz odkazy níže) či si přečtěte více o jejich projektech v jejich Závěrečných zprávách ve Výroční zprávě 2022 (strany 26-30 a 31-37, v angličtině).

Markéta Fuksová: Having fun with gibberellins

Videozáznam semináře (v angličtině)

Antonio Pavičić: Biological activities of European ferns

Videozáznam semináře (v angličtině)