Ing. Jaroslav Tupý, DrSc. (1929–2016) byl významnou osobností Ústavu experimentální botaniky AV ČR a špičkový odborník hned v několika oblastech výzkumu. Zapojil se do základního výzkumu molekulární biologie pylu, vynikal ve výzkumu biochemie kaučukovníku s cílem zvýšit produkci latexu na plantážích (působil na Pobřeží slonoviny, Srí Lance, Kamerunu a ve Vietnamu) a v neposlední řadě si získal zejména v zahraničí  obrovského respektu a uznání díky výsledkům v aplikovaném výzkumu šlechtění jabloně na rezistenci vůči chorobám, kterému věnoval bezmála 50 let svého života. Aktivně tak přispěl ke snížení používání chemických postřiků v sadech a zlepšení pěstitelských vlastností jabloně, zejména úrodnosti a kvality plodů.

Panu doktoru Tupému se podařilo ve světě zvýšit povědomí o malé republice v srdci Evropy a přilákat sem zahraniční obchodní partnery. Ve spolupráci s nimi se daří komerčně uplatňovat právně chráněné odrůdy (většinou Odrůdovým právem Společenství v Evropské unii nebo rostlinným patentem v USA) tohoto výjimečného šlechtitele.

Komerčně úspěšné odrůdy ze šlechtitelského programu ÚEB se pěstují převážně v podmínkách bio- a integrované produkce a na jejich množení a prodej jsou uzavírány licenční smlouvy. Celosvětově dosáhl roční prodej již více než 1,3 milionu stromků.

Za zmínku stojí komerčně nejúspěšnější odrůdy ÚEB – Topaz a její červená mutace Red Topaz (v minulých letech byl Topaz nejprodávanější světovou odrůdou jabloně s rezistencí ke strupovitosti pěstovanou na více než 1 800 ha s ročním prodejem téměř 400 000 stromků), nebo odrůda UEB 32642 známá pod ochrannou známkou OPAL®, která je registrována již ve více než 40 zemích světa.