Nadační fond Jaroslava Tupého (NFJT) je projekt, který vznikl na památku výjimečného vědce pana doktora Tupého, jeho výjimečně produktivní celoživotní vědecké práce, jeho lásky k přírodě a rostlinám, jeho skromnosti, pokory a ochoty pomáhat druhým.

Myslíme si, že tyto vlastnosti by měly být příkladem a inspirací pro mladé vědecké generace, které bychom proto jménem pana doktora Tupého rádi povzbudili, podpořili v realizaci jejich nápadů, rozšířili jejich znalosti a studijní či pracovní příležitosti.

Podnět k založení nadačního fondu dali američtí obchodní partneři ÚEB AV ČR ze společnosti Varieties International LLC., kteří si pana Tupého profesně i osobně velmi vážili a které bude ve správní radě zastupovat pan Frank Maas.

Účelem fondu je:

  • podpořit výzkum rostlinné biologie,
  • podpořit mezinárodní spolupráci,
  • podpořit spolupráci ÚEB AV ČR se soukromým sektorem,
  • rozšířit zájem veřejnosti o přírodu,
  • podpořit řešení sociálních a environmentálních problémů moderního světa.